+ Trả lời chủ đề
Results 1 to 2 of 2

Chủ đề: Dãy con chung không liền kề dài nhất

 1. #1
  Senior Member itoa's Avatar
  Gia nhập
  03-2010
  Bài viết
  184
  Cảm ơn
  89
  Được cảm ơn 65 lần trong 47 bài
   

  Dãy con chung không liền kề dài nhất

  Dãy C = c1, c2, ..., ck là dãy con không liền kề của dãy A = a1, a2, ..., am nếu C có thể nhận được bằng cách chọn một dãy các phần tử không liền kề của A, nghĩa là tìm dược dãy các chỉ số i1, i2, ..., ik sao cho:

  1 ≤ i1, i2, ..., ik ≤ m;
  i1 < i2 - 1, i2 < i3 - 1, ..., ik - 1 < ik - 1;
  c1 = ai1, c2 = ai2, ck = aik.

  Ta gọi độ dài của dãy số là số phần tử của nó.

  Cho hai dãy:
  A = a1, a2, ..., am

  B = b1, b2, ..., bn

  Dãy C được gọi là dãy con chung không liền kề của hai dãy A và B nếu như nó vừa là dãy con không liền kề của A, vừa là dãy con không liền kề của B.

  Yêu cầu

  Cho hai dãy số A và B. Hãy tìm dãy con chung không liền kề dài nhất của hai dãy đã cho.
  Vd: a[] = 1 9 7 3 4 6 5 7 3 9 9 9
  b[] = 4 9 2 4 7 5 8 9 6 3 9 1
  => c[] = 9 4 5 9 9

 2. #2
  Senior Member itoa's Avatar
  Gia nhập
  03-2010
  Bài viết
  184
  Cảm ơn
  89
  Được cảm ơn 65 lần trong 47 bài
   
  PHP Code:
  #include <iostream>
  #include <conio.h>
   
  using namespace std;
  //dung quy hoach dong do phuc tap 0(m*n)

  /*ki hieu Xi = <x1,x2,...,xi>.
  f[i][j] la do dài cua dãy con chung không lien ke dài nhat 
  cua hai dãy a[i] và b[j]. */
  void lnacs(int mint nint *aint *b,  int **f)
  {
      for (
  int i 1<= mi++)
      {
          for (
  int j 1<= nj++)
              if (
  a[i] == b[j])
                 
  f[i][j] = f[2][2] + 1;

              else
                  if (
  f[1][j] >= f[i][1])
                     
  f[i][j] = f[1][j];
                  else
                      
  f[i][j] = f[i][1];

      }
   }
   
   
  int main()
  {
      
  //khoi tao, cap phat bo nho
      
  int mn, *a, *b, **f, *kq;
      
  freopen("data.txt","r",stdin); //doc tu file
      
  cin>>m>>n;
      
  = new int[1];
      
  = new int[1];
      
  = new int*[2];
      
  kq = new int[1];
      
      for (
  int i = -1<= mi++)
          
  f[i] = new int[1];
   
       for (
  int i = -1<= mi++)
           for (
  int j = -1<= nj++)
               
  f[i][j] = 0;

            
      
  a[0] = b[0] = 0;
      for (
  int i 1<= mi++)
          
  cin>>a[i];
      for (
  int i 1<= ni++)
          
  cin>>b[i];
  //
      
  lnacs(mnabf);
      
  //in de kt mang f
         
  for (int i 0<= mi++)
          {
               for (
  int j 0<= nj++)
               
  cout<<f[i][j]<<" ";
               
  cout<<endl;
          }
          
  //truy vet tim day con chung
      
  int k 1;
      
  int i mint j n;
      while (
  >= && >= 1)
      {
            if (
  a[i] == b[j])
            {
                     
  kq[k] = a[i];
                     
  1;
                     
  1;
                     
  1;
            }
            else
                if (
  f[i][j] == f[i][1])
                   
  1;
                else
                    
  1;
      }
      
  cout<<endl<<endl;
      for (
  int i 1>= 1i--)
          
  cout<<kq[i]<<" ";              
    
      
  cout<<endl;
      
  cout<<f[m][n];
      
  getch(); 
      
  //giai phong bo nho
      
  delete []a;
      
  delete []b;
      
  delete []kq;
      for (
  int i = -1<= mi++)
          
  delete []f;
      return 
  0;


+ Trả lời chủ đề

Thông tin chủ đề

Users Browsing this Thread

Hiện có 1 người đang xem chủ đề này. (0 thành viên và 1 khách)

   

Những thành viên đã đọc chủ đề này : 1

You do not have permission to view the list of names.

Các quyền đăng bài

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts